Absolventi v šk. roku 2017/2018, trieda IV.C

spať na výber triedy
1. Balucha Adrian
2. Čech Marek
3. Dávidek Richard
4. Gach Marco
5. Hanajík Juraj
6. Chvostek Matej
7. Ivan Samuel
8. Jakša Oliver
9. Kacz Nikolas
10. Kajan Ján
11. Kakaš Richard
12. Krajčír Kristián
13. Latkóczy Ivan
14. Letanovský Martin
15. Machala Radovan
16. Mikulič Martin
17. Minárik Matej
18. Szabados Matej
19. Uzsák Michal
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním