Ročníky v šk. roku 2017/2018

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Eva Jančáriková Elektrotechnika
IV.C RNDr. Jana Černáková Elektrotechnika
IV.D Mgr. Soňa Mináriková Elektrotechnika
IV.B Mgr. Elena Debnárová Elektrotechnika