Triedy učiteľa Mgr. Soňa Mináriková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 2009/2010 Elektrotechnika
IV.C 2010/2011 Elektrotechnika
IV.A 2014/2015 Elektrotechnika
IV.D 2017/2018 Elektrotechnika