Ročníky v šk. roku 2009/2010

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Jana Kopačková Elektrotechnika
IV.B PhDr. Želmíra Handzová Elektrotechnika
IV.C Mgr. Jaroslav Litványi Elektrotechnika
IV.D Mgr. Soňa Mináriková Elektrotechnika
III.VOŠ Ing. Zora Hledíková Elektrotechnika