Triedy učiteľa PhDr. Želmíra Handzová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 1996/1997 Oznamovacia technika
IV.B 2009/2010 Elektrotechnika
IV.A 2013/2014 Elektrotechnika