Ročníky v šk. roku 1996/1997

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A PhDr. Želmíra Handzová Oznamovacia technika
IV.B Mgr. Božena Škarpíšková Oznamovacia technika
IV.C Ing. Stanislav Kučera Oznamovacia technika
IV.D Mgr. Milan Krajč Elektroenergetika