Triedy učiteľa Ing. Stanislav Kučera

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1996/1997 Oznamovacia technika
IV.C 1999/2000 Oznamovacia technika
IV.A 2002/2003 Oznamovacia technika
IV.A 2005/2006 Elektrotechnika