Ročníky v šk. roku 2002/2003

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Stanislav Kučera Oznamovacia technika
IV.B Mgr. Miroslav Motolík Elektronické počítačové systémy