Triedy učiteľa Mgr. Miroslav Motolík

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1998/1999 Elektrické zariadenia
IV.B 2002/2003 Elektronické počítačové systémy