Ročníky v šk. roku 1998/1999

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Ivan Jelemenský Oznamovacia technika
IV.B Ing. Viera Mensátorová Oznamovacia technika
IV.C Ing. Anna Bernáthová Elektronické počítačové systémy
IV.D Mgr. Miroslav Motolík Elektrické zariadenia