Absolventi v šk. roku 1998/1999, trieda IV.C

spať na výber triedy
1. Almer Miroslav
2. Baďura Tomáš
3. Drobný Milan
4. Flimel Peter
5. Hamar Róbert
6. Hotový Juraj
7. Huršan Jozef
8. Chládek Marcel
9. Jankola Michal
10. Jonáš Jozef
11. Kafka Ľudovít
12. Kafún Ľuboš
13. Kolibík Ján
14. Konopka Ľubomír
15. Labaj Lukáš
16. Mesároš Michal
17. Mešťan Martin
18. Murgaš Martin
19. Ocelka Peter
20. Olešanský Štefan
21. Petržela Matúš
22. Pucher Oskar
23. Rigan Marcel
24. Rovenský Martin
25. Rydzi Martin
26. Sedlák Dušan
27. Skalný Adam
28. Vítek Andrej
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním