Triedy učiteľa Ing. Anna Bernáthová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1993/1994 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C 1998/1999 Elektronické počítačové systémy