Ročníky v šk. roku 1993/1994

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Ľubomír Ohera Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B Ing. Anna Bernáthová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C Ing. Pavel Mádel Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.D Mgr. Zdena Hubková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E Mgr. Jozef Krna Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky