Triedy učiteľa Mgr. Zdena Hubková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1993/1994 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky