Triedy učiteľa Mgr. Jozef Krna

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E 1993/1994 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky