Triedy učiteľa Ing. Ľubomír Ohera

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
III.AkdO 1973/1974 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO 1978/1979 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dS3 1981/1982 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1982/1983 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.B 1989/1990 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A 1993/1994 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C 1997/1998 Oznamovacia technika