Ročníky v šk. roku 1997/1998

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Pavel Antalík Oznamovacia technika
IV.B Ing. Darina Kováčová Oznamovacia technika
IV.C Ing. Ľubomír Ohera Oznamovacia technika
IV.D Ing. Jana Sojková Oznamovacia technika