Triedy učiteľa Ing. Jana Sojková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1997/1998 Oznamovacia technika
IV.C 2000/2001 Elektrické zariadenia
IV.B 2005/2006 Elektrotechnika