Ročníky v šk. roku 2000/2001

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Viera Mensátorová Oznamovacia technika
IV.B Ing. Zora Hledíková Elektronické počítačové systémy
IV.C Ing. Jana Sojková Elektrické zariadenia