Triedy učiteľa Ing. Zora Hledíková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 2000/2001 Elektronické počítačové systémy
IV.C 2006/2007 Elektrotechnika
III.VOŠ 2009/2010 Elektrotechnika