Ročníky v šk. roku 2006/2007

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A RNDr. Milada Erösová Elektrotechnika
IV.B Ing. Eva Jančáriková Elektrotechnika
IV.C Ing. Zora Hledíková Elektrotechnika