Triedy učiteľa Ing. Eva Jančáriková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 2006/2007 Elektrotechnika
IV.B 2015/2016 Elektrotechnika
IV.A 2017/2018 Elektrotechnika