Ročníky v šk. roku 2015/2016

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Ján Židek Elektrotechnika
IV.B Ing. Eva Jančáriková Elektrotechnika
IV.C Ing. Jana Kopačková Elektrotechnika