Triedy učiteľa Ing. Ján Židek

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 2015/2016 Elektrotechnika