Triedy učiteľa Ing. Jana Kopačková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E 2004/2005 Elektrické zariadenia
IV.A 2009/2010 Elektrotechnika
IV.C 2015/2016 Elektrotechnika