Ročníky v šk. roku 2004/2005

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Štefan Gajdoš, PhD. Oznamovacia technika
IV.B Mgr. Milan Krajč Elektronické počítačové systémy
IV.C Mgr. Anton Dvorský Elektrické zariadenia
IV.D PaedDr. Martina Sandanusová Oznamovacia technika
IV.E Ing. Jana Kopačková Elektrické zariadenia