Triedy učiteľa Ing. Štefan Gajdoš, PhD.

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 2004/2005 Oznamovacia technika
IV.B 2014/2015 Elektrotechnika
IV.B 2018/2019 Elektrotechnika