Ročníky v šk. roku 2018/2019

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Mária Veselá Elektrotechnika
IV.B Ing. Štefan Gajdoš, PhD. Elektrotechnika
IV.C Mgr. Milan Krajč Elektrotechnika
IV.D Mgr. Marcela Smitňová Elektrotechnika