Triedy učiteľa Mgr. Milan Krajč

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1991/1992 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D 1996/1997 Elektroenergetika
IV.B 2004/2005 Elektronické počítačové systémy
IV.B 2008/2009 Elektrotechnika
IV.C 2013/2014 Elektrotechnika
IV.C 2018/2019 Elektrotechnika