Ročníky v šk. roku 2008/2009

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Dáša Deáková Elektrotechnika
IV.B Mgr. Milan Krajč Elektrotechnika
IV.C Mgr. Katarína Heredošová Elektrotechnika
IV.D Milan Čačany Elektrotechnika