Triedy učiteľa Mgr. Katarína Heredošová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 2008/2009 Elektrotechnika
IV.B 2012/2013 Elektrotechnika