Ročníky v šk. roku 2012/2013

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Elena Debnárová Elektrotechnika
IV.B Mgr. Katarína Heredošová Elektrotechnika
IV.C Mgr. Mária Jurenková Elektrotechnika
IV.D Mgr. Mária Krnáčová Elektrotechnika