Triedy učiteľa Mgr. Elena Debnárová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 2005/2006 Elektrotechnika
IV.A 2012/2013 Elektrotechnika
IV.B 2017/2018 Elektrotechnika