Ročníky v šk. roku 2005/2006

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Stanislav Kučera Elektrotechnika
IV.B Ing. Jana Sojková Elektrotechnika
IV.C Ing. Darina Kováčová Elektrotechnika
IV.D Mgr. Elena Debnárová Elektrotechnika