Triedy učiteľa Ing. Darina Kováčová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1994/1995 Slaboprúdová elektrotechnika
IV.B 1997/1998 Oznamovacia technika
IV.A 2001/2002 Oznamovacia technika
IV.C 2005/2006 Elektrotechnika
III.VOŠ 2007/2008 Elektrotechnika