Ročníky v šk. roku 1994/1995

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Pavel Antalík Slaboprúdová elektrotechnika
IV.B Ing. Viera Mensátorová Slaboprúdová elektrotechnika
IV.C Ing. Darina Kováčová Slaboprúdová elektrotechnika
IV.D Dr. Anna Boďová Slaboprúdová elektrotechnika
IV.E Ing. Kuminiaková Angela Silnoprúdová elektrotechnika