Triedy učiteľa Ing. Kuminiaková Angela

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E 1994/1995 Silnoprúdová elektrotechnika