Triedy učiteľa Dr. Anna Boďová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S3 1985/1986 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D 1990/1991 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D 1994/1995 Slaboprúdová elektrotechnika