Ročníky v šk. roku 1990/1991

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Silvia Kudlová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B Mgr. Štefan Tvrdý Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.AD Mgr. Silvia Kudlová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C Ing. Anikó Töröková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D Dr. Anna Boďová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.BD Mgr. Viera Poltárska Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky