Triedy učiteľa Mgr. Viera Poltárska

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.BD 1990/1991 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A 1991/1992 Elektronické a oznamovacie zariadenia