Ročníky v šk. roku 1991/1992

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Viera Poltárska Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B Ing. Etela Jenisová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C Ing. Viera Mensátorová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.AC Mgr. Silvia Kudlová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.D Mgr. Milan Krajč Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E PhDr. Ľubica Starková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky