Triedy učiteľa PhDr. Ľubica Starková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.E 1991/1992 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky