Triedy učiteľa Mgr. Silvia Kudlová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 1990/1991 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.AD 1990/1991 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.AC 1991/1992 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.D 1999/2000 Oznamovacia technika