Absolventi v šk. roku 1990/1991, trieda IV.A

spať na výber triedy
1. Antal Rastislav
2. Bonovics Peter
3. Bolek Peter
4. Fratrič Fedor
5. Haršány Róbert
6. Harvan Rastislav
7. Hinca Vít
8. Chmelický Peter
9. Javorček Peter
10. Julini Michal
11. Jurgówski Eduard
12. Kopiar Miroslav
13. Kulifaj Radoslav
14. Luža Marek
15. Matejov Dušan
16. Mojš Ľubomír
17. Molnár Tibor
18. Neupauer Ľudovít
19. Pekár Milan
20. Pobeha Martin
21. Sokol Peter
22. Szanto Milan
23. Škuta Vladimír
24. Štefíček Jozef
25. Štiglic Ján
26. Timka Bratislav
27. Tománek Miroslav
28. Uhrín Richard
29. Wagner Róbert
30. Kirchmayer Jozef
31. Kiška Juraj
32. Kašák Martin
33. Beständigová Soňa
34. Brezovský Jaroslav
35. Hečko Ján
36. Jakubek Ľudovít
37. Jakubek Milan
38. Krupa Radomír
39. Lago Marián
40. Tóthová Zdenka
41. Preverčík Julián
42. Válent Mikuláš
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním