Absolventi v šk. roku 1990/1991, trieda IV.AD

spať na výber triedy
1. Beständigová Soňa
2. Brezovský Jaroslav
3. Hečko Ján
4. Jakubek Ľudovít
5. Jakubek Milan
6. Krupa Radomír
7. Lago Marián
8. Tóthová Zdenka
9. Preverčík Julián
10. Válent Mikuláš
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním