Ročníky v šk. roku 1999/2000

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Daniela Vannayová Oznamovacia technika
IV.C Ing. Stanislav Kučera Oznamovacia technika
IV.D Mgr. Silvia Kudlová Oznamovacia technika
IV.E Mgr. Mária Veselá Oznamovacia technika
IV.B Ing. Margita Zsilková Elektronické počítačové systémy