Triedy učiteľa Ing. Daniela Vannayová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 1999/2000 Oznamovacia technika