Triedy učiteľa Mgr. Mária Veselá

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.A 1995/1996 Oznamovacia technika
IV.E 1999/2000 Oznamovacia technika
IV.E 2003/2004 Oznamovacia technika
IV.D 2007/2008 Elektrotechnika
IV.C 2011/2012 Elektrotechnika
IV.A 2018/2019 Elektrotechnika