Ročníky v šk. roku 1995/1996

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Mgr. Mária Veselá Oznamovacia technika
IV.B Ing. Darina Hechtová Oznamovacia technika
IV.C Ing. Iveta Stavrovská Oznamovacia technika
IV.D Mgr. Peter Snadík Elektrické stroje a prístroje