Absolventi v šk. roku 1995/1996, trieda IV.C

spať na výber triedy
1. Biksadský Daniel
2. Brondoš Mariín
3. Cisár Rastislav
4. Dózsa Juraj
5. Halmeš Tomáš
6. Határ Jozef
7. Heriban Peter
8. Hnát Adrián
9. Hrablík Branislav
10. Ivica Ľubomír
11. Jančár Daniel
12. Juračič Peter
13. Konček Vladimír
14. Kovťuk Oliver
15. Kummer Jozef
16. Latka Andrej
17. Líška Peter
18. Lojsch Adrian
19. Medvec Marián
20. Miklánek Marián
21. Parák Róbert
22. Rojčík Peter
23. Rožňay Pavol
24. Stolárik Peter
25. Suský Miroslav
26. Stuparič Branislav
27. Treplán Michal
28. Turanský Ľubomír
29. Wintzler Marek
30. Zahradník Michal
31. Hinterschuster Marek
32. Kühn Stanislav
33. Bernáthová Jarmila
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním